Personeelszaken

Wij kunnen u adviseren bij het aannemen van een nieuwe werknemer. Wij kunnen u voorrekenen wat de totale werkgeverslasten zijn voordat u een passend salarisvoorstel doet aan uw sollicitant. Ook hebben wij ervaring met het voeren van sollicitatiegesprekken.
 
Onze arbeidsovereenkomsten zijn opgemaakt door een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht. Wij buigen deze om naar uw normen en waarden. Tevens laten wij ons graag adviseren door dat kantoor indien een zaak juridisch wordt.
 
Wij adviseren over het bijhouden van een personeelsdossier zodat deze compleet is bij een eventuele actie voor ontslag of arbeidsongeschiktheid.
 
Ook adviseren wij graag hoe u positief met een medewerker kunt omgaan. Wij kunnen u handvatten aanreiken over hoe goede gesprekken te voeren met uw medewerker en hoe u een personeelsdossier het beste kunt opbouwen